คอร์สออนไลน์

เป็นโค้ชให้ตัวเอง

เนื้อหาของคอร์ส
เรื่อง : ทักทาย การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง

เรื่อง : การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง
ตอนที่1 : ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง


เรื่อง : การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง
ตอนที่2 : อุปสรรคการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง

เรื่อง : Life Purpose ชีวิตนี้เราเกิดมาทำไม ?

เรื่อง : คำถามในการโค้ชตัวเอง เพื่อค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง (Workshop)

เรื่อง : คำถามตัวช่วย เพื่อค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง (Workshop)

เรื่อง : วิธีการตั้งเป้าหมาย (Workshop)
ตอนที่1 กุญแจ 7 ประการ

เรื่อง : วิธีการตั้งเป้าหมาย
ตอนที่2 ขั้นตอนการตั้งเป้าหมาย 12 ขั้นตอน

———————————————————————————————-
เรื่อง : รู้จักการจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม

เรื่อง : การจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม
ตอนที่1 : การหายใจสำคัญที่สุด

เรื่อง : การจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม
ตอนที่2 : การกินที่ต้องตระหนัก

เรื่อง : การจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม
ตอนที่3 : การนอนกับความสำคัญที่ต้องรู้

เรื่อง : การจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม
ตอนที่4 : การออกกำลังกายช่วยชีวิตคุณไว้

เรื่อง : การจัดการกับชีวิตแบบองค์รวม
ตอนที่5 : บทสรุป

———————————————————————————————-

เรื่อง : รู้จักกับกฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย


เรื่อง : กฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตอนที่1 : การขอต่อจักรวาลที่ได้ผล


เรื่อง : กฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตอนที่2 : พลังงานและความถี่มีผลโดยตรงต่อกฎแรงดึงดูด


เรื่อง : กฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตอนที่3 : เรียนรู้การทำงานของ 3 จิต (จิตรู้สำนึก จิตใต้สำนัก สนามจิต)


เรื่อง : กฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตอนที่4 : กฎอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับกฎแรงดึงดูด


เรื่อง : กฎแรงดึงดูดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตอนที่5 : บทสรุปในการใช้กฎแรงดูงดึด

———————————————————————————————-
วิธีจัดการกับความเชื่อที่จำกัด (limiting beliefs)

เวลามีความทุกข์ต้องทำอย่างไร