2020

เพราะความสำเร็จกินความสุขเป็นอาหาร

เราทุกคนอยากสำเร็จในทุกเป้าหมายที่เราตั้งไว้ แต่หลายคนลืมไปว่าความสำเร็จกินความสุขเป็นอาหาร แล้วความสุขกินอะไรเป็นอาหาร ? … มันคือความสอดคล้อง หรือสภาวะลื่นไหล (Flow) ที่เริ่มต้นตั้งแต่สุดลึกสุดของภายในไหลผ่านตัวตนของเราสู่ภายบริบทภายนอก

จากที่โค้ชเคท ได้โค้ชผู้คนกว่า 300 คนจากกว่า 10 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ โค้ชเคทพบว่า การที่เราไม่มีความสุขในชีวิต เกิดจากความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ซึ่งผลที่ตามมา มันทำให้ชีวิตในแต่ละวันยากที่จะเกิดความสุข และเมื่อขาดสิ่งนี้แล้ว ความสำเร็จต่างที่ต้องการยากที่จะเกิดขึ้นเหมือนกัน แน่นอนสิ่งที่ทิ้งไว้คือปัญหาต่างๆ ที่ต้องไปตามแก้  

โค้ชเคทมีวิธี ที่จะทำให้คุณสามารถรู้ได้ว่าอะไรคืออุปสรรคความสำเร็จของคุณ และจะจัดการสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตคุณอย่างไร ลองศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ฟังในเวปไซต์นี้ได้เลยค่ะ

โค้ชเคทขอขอบคุณ

เสียงตอบจากผู้ที่ได้รับการโค้ช